VELIKONOCE 2018

VELIKONOCE 2018
29. března

Všem přátelům salesiánského díla přejeme POŽEHNANÉ VELIKONOCE!

Ať do všech vašich temnot září světlo, které zahání hříchy, smývá viny, 
hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost.

...a celá Salesiánská rodina ať zní ozvěnou té radosti!

To je ta noc