Sliby salesiánů spolupracovníků - kněží

Sliby salesiánů spolupracovníků - kněží
1. února

V sobotu 27. ledna se ve Zlíně v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů uskutečnila historická akce. Poprvé v novodobé historii tam totiž skládalo sliby salesiánů spolupracovníků 5 diecézních kněží.

Hlavním celebrantem mše svaté byl provinciál Petr Vaculík, kterému asistovali Petr Boštík, který je pověřeným delegátem tohoto spolupracovnického společenství a Radek Gottwald, ředitel zlínské komunity.

Slibujícími byli:

 • P. Pavel Macura - farnost Bílovice u Uherského Hradiště
 • P. Jan Liška - farnost Vracov
 • P. Pavel Martinka - farnost Želechovice nad Dřevnicí
 • P. Martin Vévoda - farnost Velký Ořechov
 • P. Jiří Štorek - farnost Mladočov

Celá událost se nesla v tradičním přátelském duchu za účasti mnoha salesiánů spolupracovníků, ale přece jenom tyto konkrétní sliby byly něčím výjimečné.

Předně to bylo samotnými slibujícími. Každý z nich je diecézním knězem a setkal se salesiánskou rodinou trochu jiným způsobem, ale přístup k mladým a společenství, keré založil Don Bosko je nějakým způsobem inspiruje.

Dále pak bylo trochu jiné auditorium, které se této akce zúčastnilo. Sešli se totiž jak tradiční účastníci (spolupracovníci a farníci kostela, kde se sliby konají), tak také farníci z farností, kde noví spolupracovníci působí a početná byla také skupina diecézních kněží.

Co je však také výjimečné je způsob existence této konkrétní skupiny, která je samozřejmě otevřená i dalším kněžím, kteří vnímají salesiánskou spiritualitu jako inspirující. Jak podotkl provinciál při své homilii, dlouhodobě spolu s koordinátorem ASC Pavlem Kvapilem uvažovali, jak to udělat, aby zůstala zachována jakási specifičnost služby kněží v diecézních farnostech a zároveň aby se tito bratři stali součástí salesiánské rodiny. Nakonec z toho vzešlo několik principů.

Pevně patří do struktury ASC – vztahově budou blíže salesiánům kněžím.

Budou pokračováním života samostatně žijících SDB na farách. Tento způsob života provincie definitivně opustila. Jen některé nechává dožít osaměle na farách nebo ve VŠ funkcích.  Dnes salesiáni SDB žijí v komunitách.

Salesiáni ASC žijí na farách – budou tvořit kněžské společenství, které umožňuje

 • vzájemné povzbuzení,
 • je místem trvalé formace a
 • apoštolské spolupráce.

K jejich osobní charismatické výbavě patří:

 • Charisma celibátu,
 • Charisma kněžství: pastýřské, prorocké a učitelské služby kněze.
 • Osobní charismata každého z nich.

 

V praxi to znamená, že:

 • kněží ASC tvoří samostatnou skupinu v rámci místního společenství Fryšták
 • salesiáni ve Zlíně jim poskytují zázemí pro měsíční setkávání a jeden z nich je „delegátem“ pro tuto skupinu
 • koordinátor místního společenství udržuje vhodným způsobem se skupinou kontakt
 • zástupce skupiny kněží je členem místní rady
 • 1x ročně má skupina kněží měsíční setkání společné s ostatními členy místního společenství
 • kněží ASC se mohou účastnit exercicií organizovaných SDB
 • každý kněz ASC se 1x ročně zúčastní akce širší salesiánské rodiny (Dny salesiánské spirituality, pouť ASC, kongres, Festival, apod.)

 

Fotogalerii ze slavnosti má na svých stránkách sdružení Člověk a víra.

Libor Všetula