Nová vitráž u salesiánů ve Zlíně

Nová vitráž u salesiánů ve Zlíně
27. února

Zlínská salesiánská komunita má za své patrony svaté mučedníky sv. Aloise Versiglia a sv. Kalista Caravaria. V komunitní kapli, která prošla proměnou, se nyní nachází vitráž těchto světců.

Nová vitráž ve zlínské kapli

Malbu vytvořila Pavlína Štefková během svého maturitního ročníku. Obraz znázorňuje řeku, po které se plavili tito misionáři na misijní stanici. Poté, co byli přepadeni bandity, byli zavražděni, když bránili život a ctnost tří křesťanských dívek. V centru dění je svatostánek, který je pramenem vody, vyvěrající k životu věčnému, jak je to uvedeno čínskými znaky v pravé části vitráže. Jde o část verše Jan 4, 14 „stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ Toto moto se kryje s letošním heslem našeho hlavního představeného.

Požehnání

Vitráž nám požehnal provinciál Petr Vaculík po nešporách 19. února 2018. Přijeďte se podívat!

FOTOGALERIE