Nová provinciální rada ASC

Nová provinciální rada ASC
18. března

Od soboty 17. března stojí v čele Sdružení salesiánů spolupracovníků nová provinciální rada s koordinátorem Janem Macounem. Ten převzal vedení 
ASC po šestileté službě Pavla Kvapila.

Předání rady proběhlo v Domě rodin ve Smečně. Členové staré provinciální rady zhodnotili uplynulé tříleté (pro některé šestileté) období jako velmi plodné a vzpomínali s vděčností na radostné chvíle prožité při akcích a setkáních salesiánské rodiny, na Salesiánském Velehradě nebo na spolupracovnické pouti na Svatém Kopečku. Připomněli si i náročná období spojená s osobními těžkostmi a chvíle, které nakonec přispěly k vytvoření hlubokého lidského pouta mezi všemi členy rady. Důležitým přínosem uplynulého období bylo také vytvoření strategického plánu Sdružení salesiánů spolupracovníků.

To se snad ani nestalo!

Bývalý koordinátor Pavel Kvapil při svém poděkování přirovnal službu v provinciální radě k přechodu Rudého moře: "Když čteme bibli, narazíme tam na příběhy, které se nám zdají neuvěřitelné. Říkáme si: to se snad ani nestalo! Ale stačí si uvědomit, že my takové příběhy taky prožíváme... taky jdeme tím mořem a kolem nás stojí ty vody. Jde jen o to nebát se a jít dál."

rozloučení se starou provinciální radou

Pavel Kvapil děkuje provinciálním rádcům Irena Kvapilová

Pokračovat v díle

Novým provinciálním koordinátorem byl zvolen Jan Macoun. Jeho úkolem je předsedat provinciální radě, koordinovat a animovat činnost Sdružení a zastupovat ho po dobu tří let, poté může být zvolen na jedno další tříleté období. Nový koordinátor vyjádřil vděčnost odcházející provinciální radě a odhodlání pokračovat na cestě, kterou minulá rada ušla. "Vnímám to tak, že nechceme jejich práci zazdít, ale jít dál tím směrem," řekl.

Ve službě hospodáře byl znovuzvolen Karel Kroupa, sekretářem Sdružení bude nadále Eva Bernardová. Formaci spolupracovníků bude mít na starosti Ludmila Palečková.

Anežka Hesová

 

Provinciální rada 2015-2018  Provinciální rada 2018-2021

Pavel Kvapil a Jan Macoun Jan Macoun s manželkou Pavlou

Předávání služby koordinátora Správci webu a sekretářka Eva Bernardová