Národní rada SHM v M. Budějovicích

Národní rada SHM v M. Budějovicích
12. dubna

V sobotu 7. dubna 2018 se v Moravských Budějovicích sešla Národní rada SHM. Delegáti z klubů a sekcí i členové PNR - se sešli v hojném počtu a přivítali mezi sebou také hosty ze salesiánské rodiny.

Program Národní rady zahrnoval obvyklé zprávy - o stavu SHM, o hospodaření, o činnosti prezidenta, ústředí, sekcí, komisí, dále proběhlo také schvalování rozpočtu. Hlavním dopoledním tématem pak bylo představení nových Pravidel SHM a změny spojené s GDPR.

Národní rada probíhala v prostorách orlovny. V poledne byla na programu tradičně mše svatá v místním kostele, kterou celebroval delegát pro salesiásnkou rodinu P. Johny Komárek, SDB, s místním duchovním správcem P. Pavlem Krejčím, SDB. Hudebně ji doprovodila Kdousovská schola.

Pak následoval výborný oběd a po něm workshopy. Jeden pod vedením Josefa Wenzla byl změřen na ekonomiku a dotace. Druhý vedený Liborem Všetulou, SDB, a Anežkou Hesovou, ASC, seznámil účastníky s Mediální školou a s činností Salesiánského mediálního centra.

Poté se odpoledne volila kontrolní komise a sedm zástupců klubů do PNR. Kluby budou letos zastupovat:

  • Filip Mezuláník z Újezdu u Brna
  • Marta Vaňurová z Moravských Budějovic
  • Jirka Stodůlka z Kroměříže
  • Pavla Janíková Štěpánková z Prostějova
  • Ivana Volavková z Telče
  • Kryštof Matula z Krucemburku
  • Matouš Cúth z Neratovic

Během celého dne bylo o všechny zúčastněné velmi dobře postaráno Členové SHM Klubu Moravské Budějovice na závěr také představili aktivity svého klubu. Za vše jim patří jim velký dík.

Fotografie z Národní rady si můžete prohlédnout v galerii.