Logo pro 28. generální kapitulu

Logo pro 28. generální kapitulu
8. června

Poté, co hlavní představený Ángel Fernánez Artime vyhlásil téma 28. generální kapituly, provincie Ekvádor vytvořila tomuto světovému shromáždění salesiánů logo.

„Musíme dát ve svém životě i v naší práci absolutní prioritu mladým lidem dneška a být pro ně tím, čím byl Don Bosco ve své době – znamením a nositelem Boží lásky k mladým, zvláště nejpotřebnějším. Způsob jak toho dosáhnout je v dnešní době jiný, než byl v minulých desetiletích, ale tato priorita zůstává stejná,“ píše hlavní představený v dopise, ve kterém generální kapitulu vyhlásil.

Z těchto základů čerpá také logo, které reprezentuje různá salesiánská střediska a díla po celém světě, která – pokud čteme zleva doprava – jsou završeny bazilikou Panny Marie Pomocnice v Turíně, kde se generální kapitula po 62 letech znovu uskuteční.

de9f968b57f012863bc6c936008ad082_L

Logo dynamicky vyjadřuje, že každý syn Dona Boska musí být kreativní a připravený k oddané službě mladým lidem.

Uprostřed loga jsou prvky, které odkazují na tři základní pilíře 28. generální kapituly: prioritu salesiánské služby mezi mladými lidmi, profil salesiána pro dnešní dobu a také spolupráci s laiky ve službě a formaci.

Logo také zobrazuje několik postav: mladého člověka, spolupracovníka a salesiána, drženého za ruku Ježíšem, který doprovází salesiánské poslání a jasně odkazuje, že nejdůležitějším aspektem salesiánské práce je „Da mihi animas“.

Barva byla vybrána tak, aby vyzdvihovala dynamiku poslání a modrý odstín je také odkazem na Pannu Marii Pomocnici, která vede do nebe.

Logo vytvořil Marco Ospina z Ekvádoru a inspirací k němu bylo téma 28. generální kapituly: Jací by měli být salesiáni pro mladé lidi dneška?

Podle ANS přeložil Libor Všetula