Ignác Stuchlý na cestě ke svatosti

Ignác Stuchlý na cestě ke svatosti
11. května

V polovině dubna 2018 se sešla v Římě asi stovka účastníků konference, kterou pořádal don Pierluigi Cameroni SDB, hlavní postulátor všech procesů blahořečení a svatořečení v salesiánské kongregaci. Cílem konference bylo prohloubit kompetence těch, kdo se jednotlivým procesům blahořečení věnují v různých fázích.

Hlavním tématem celého setkání byly zázraky a jejich místo v procesech blahořečení a svatořečení, a to jak z pohledu lékařského, teologického, tak také dokumentačního. Salesián Pierluigi Cameroni mluvil o tom, co se v rámci procesů blahořečení a svatořečení v rámci salesiánské rodiny podařilo vykonat za poslední dva roky.

Kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení, hovořil o významu a důležitosti zázraků v procesech blahořečení a svatořečení. Samotný Ježíš Kristus je nejvýš svatý a evangelia ho popisují jako divotvůrce, který uzdravuje nemocné a vyhání zlé duchy. Tak jako konal zázraky Ježíš, konali je i apoštolové v Ježíšově jménu, stejně jako další svatí v dějinách církve. Stačí jen číst životopisy Dona Boska, otce Pia nebo sv. Matky Terezy nebo sv. Jana Pavla II., aby člověk viděl, jak Bůh skrze své svaté působí i v dnešní době.

P. Boguslaw Turek, člen Kongregace pro svatořečení, vysvětlil, jak probíhá procedura uznání zázraku z hlediska právního a lékařského. Mluvil o důležitosti lékařské dokumentace, která dosvědčuje zdravotní stav nemocného před uzdravením, průběh léčby a zdravotní stav po uzdravení. Jedním z kritérií pro uznání zázraku na přímluvu služebníka Božího je fakt, že se nemocný uzdravil úplně a stabilně, že jde o trvalý stav, ne jen o přechodné zlepšení. Důležití jsou také očití svědkové případu uzdravení, ať už jde o příbuzné, přátele nebo lékaře. Konečné slovo v posouzení případu má komise lékařů při Kongregaci pro svatořečení.

Závěrečný pozdrav a shrnutí pronesl hlavní představený Ángel Fernandez Artime, když zdůraznil aktuálnost duchovního doprovázení mladých v souvislosti s blížící se synodou o mládeži v Římě. Důležitými kroky tohoto procesu je umění naslouchat, rozlišovat a doprovázet. Tyto tři skutečnosti rozvinuli ve svém životě naši salesiánští svatí v hojné míře. Bylo by dobré, kdyby životopisy svatých byly součástí itineráře formace mladých lidí.

Petr Zelinka

Řím - konference o svatořečení