Duchovní obnova v Karlíně

Duchovní obnova v Karlíně
2. března

První postní víkend se přes dvacet mladých lidí zúčastnilo postní duchovní obnovy v Praze – Karlíně, kterou pořádaly sestry salesiánky a kázal Petr Vaculík, provinciál SDB.

Páteční podvečer byl věnován modlitbě křížové cesty s vyráběním křížů.
Celá obnova se konala v tichu a rozjímání nad Božím slovem. To uvedlo mladé do tajemství smlouvy Boha s jeho lidem, která začíná od stvoření světa a prochází celým Starým Zákonem až k vrcholu Ježíšovy smlouvy s člověkem, která vrcholí ve velikonočních událostech.

Nechyběl čas pro osobní i společnou modlitbu, svátost smíření i rozhovory se sestrami. Nedělní dopoledne bylo věnováno smyslu a podstatě postní doby, která je završena obnovou našeho křtu.

Helena Křenková

Duchovní obnova v Karlíně

P1070454

Nepřehlédněte pozvánku na letní duchovní cvičení s doprovázením:

duchovní cvičení 2018