Dopis z Damašku

Dopis z Damašku
14. března

(ANS – Damašek) – Začal čtvrtý týden nuceného uzavření salesiánské oratoře v Damašku: pro místo určené k socializaci a výchově mládeže je to naprosto nevídaná situace, ale vzhledem k aktuálnímu nebezpečí ve městě se nedalo nic jiného dělat. Mnoho Syřanů uteklo během války do zahraničí a toto krvácení národa stále pokračuje. Z hlavního města Sýrie nám ředitel salesiánského domu posílá další hořký dopis.

Drazí bratři a sestry, píšu vám ze Sýrie. Jsem otec Mounir Hanachi, ředitel salesiánské komunity v Damašku. Píšu vám v těchto dnech plných smrti a utrpení syrského národa, který je zmítán válkou.

Pomalu vstupujeme do osmého roku nelítostné války, která má na svědomí mnoho mrtvých a uprchlíků. Drazí bratři, smrt dál vládne v Damašku i během těchto týdnů, po silném útoku národního vojska na Východní Ghoutu. Hlavní město v těchto letech utrpělo nespočet ran a na naše domy a školy se sneslo mnoho smrtících střel, které zabily velký počet dětí a nevinných civilistů. Také my salesiáni jsme dost vytrpěli a byli jsme několikrát nuceni zavřít dveře naší oratoře, nechat venku více než 1200 dětí, které v oratoři hledaly bezpečí.

V posledních týdnech se situace ve Východní Ghoutě zhoršila. Tohle je čtvrtý týden, kdy je salesiánská oratoř zavřená, děti se schovávají doma, školy nefungují a život hlavního města je paralizován.

V posledních letech jsme ztratili dost rodin a mladých, kteří se rozhodli opustit Sýrii a najít útočiště v zahraničí. Teď už i rodiny, které chtěly původně zůstat, začínají hledat způsob, jak ze Sýrie utéci.

Všechny vás prosím, drazí bratři a sestry, abyste se modlili za Sýrii, kolébku křesťanství, a pamatovali v těchto měsících na město Damašek. Ať nám Pán daruje svůj pokoj na přímluvu Panny Marie Pomocnice, ať nás a mladé lidi ze Sýrie chrání svým pláštěm.

 

Převzato ze salesiánské informační agentury ANS