Don Bosco v Sebranicích ještě žije!

Don Bosco v Sebranicích ještě žije!
5. února

Opět po roce jsme v Sebranicích u Litomyšle oslavili svátek sv. Jana Boska slavnostní akademií. Ukázalo se, že Don Bosco v Sebranicích stále žije! Pestrý program připravený dětmi a mládeží byl naplněn zejména hudbou a divadlem.

Mladší i starší ministranti sehráli scénku ze života Dona Boska. Několik písní zazpívala dětská scholička i schola mládeže. Děvčata z tanečního kroužku v nových tričkách předvedla krásné taneční sestavy. Nechybělo ani hudební vystoupení začínajících i pokročilých hudebníků. První část programu zakončil živý obraz Josefa Lady „Rvačka v hospodě“ v podání společenství mladých. Hodinovou přestávku jsme vyplnili pojídáním dobrot od salesiánů spolupracovníků a povídáním s přítomnými. Druhou část programu začalo hudební vystoupení se zvonky a zlatým hřebem večera bylo divadelní představení „Dva bratři“ v podání dětí a mládeže ze Širokého Dolu.

Petr Zelinka SDB

Akademie v Sebranicích 2018

Související galerie