Další krok k blahořečení Ignáce Stuchlého

Další krok k blahořečení Ignáce Stuchlého
27. srpna

V pátek 20. 7. 2018 se setkal hlavní představený salesiánů Ángel Fernández Artime, hlavní postulátor procesů blahořečení a svatořečení Pierluigi Cameroni a paní Lodovica Maria Zanet s kardinálem Angelem Amatem, prefektem Kongregace pro blahořečení a svatořečení. U této příležitosti bylo představeno tzv. Positio služebníka Božího Ignáce Stuchlého.

POSITIO SUPER VIRTUTIBUS (Prohlášení o hrdinské ctnosti) je životopis a duchovní profil, který slouží jako podklad k prohlášení Ignáce Stuchlého za ctihodného. Pracovali na něm P. Zdzisław Kijas, P. Pierluigi Cameroni, Lodovica Maria Zanet, P. Jan Ihnát a P. Petr Zelinka. Positio bude nyní předáno k posouzení historikům Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Představení Positia super Virtutibus Ignáce Stuchlého

Související články:

Bude Ignác Stuchlý blahoslavený?

Seminář na Velehradě: výstupy