Vánoční přání provinciála

Vánoční přání provinciála
23. prosince 2016

"Náš duchovní život se pozná podle radosti... " Provinciál Petr Vaculík věnuje celé salesiánské rodině krátkou myšlenku do vánoční doby.

Vždycky o Vánocích si uvědomím tu velikou událost, že Bůh se stal jedním z nás, tu událost vtělení. Ale ta událost neskončila v Betlémě, ta neskončila v Nazaretě, ta pokračuje. Bůh chce žít v nás a dál v nás žije. A tak jako Maria dostala nějaké poslání, tak my, salesiánská rodina, dostáváme poslání. Být v tomto čase a na tomto místě pro mladé. Abychom to poslání splnili, k tomu potřebujeme sjednocení s Bohem a sjednocení mezi sebou navzájem. Potřebujeme být niterně sjednoceni s Pánem jako byl Don Bosco. Žít opravdu s ním. A to je radost. Náš duchovní život se pozná podle radosti. Ale to poslání nesplní nikdo sám, jenom sám za sebe, to poslání jsme dostali společně: propojit se v tom, co nám Bůh svěřuje v tomto čase. Kéž nám v tom Bůh pomáhá.

Milá salesiánská rodino, požehnané vánoční svátky vám všem! Ať Bůh požehná vašim rodinám, vašim společenstvím, ať vás naplní svým pokojem a radostí. Hezké Vánoce!

P. Petr Vaculík, provinciál