Unesený salesián P. Tom se objevil na videu

Unesený salesián P. Tom se objevil na videu
29. prosince 2016

Na Štědrý den bylo na Youtube zveřejněno video, ve kterém se objevil otec Tom Uzhunnalil, salesiánský misionář v Jemenu, který byl unesen 4. března 2016 v Adenu. Podle videa se zdá, že zdravotně sešel, nicméně video je jasným důkazem toho, že P. Tom je naživu.

Video bylo zveřejněno na profilu nazvaném „Saleh Salem“ a trvá více, než 5 minut. Pravost videa a totožnost uneseného salesiána potvrdili jeho spolubratři z Bangalore.

P. Tom na videu mluví pomalu a rozvážně. Pravděpodobně žije v izolaci, protože si není vědom velkého úsilí, které pro jeho propuštění dělá indická vláda, církev a humanitární organizace.

Zástupce provincie řekl: „V každém případě je toto video připomínkou pro vládu a církev, aby zintenzivnila své úsilí v jednání o propuštění P. Toma. Modlitba je skutečně silná. Pokud je P. Tom stále na živu, dlužíme tuto snahu o propuštění bezpočtu modliteb lidí po celém světě. Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za zdraví a propuštění P. Toma… a také za mír ve světě, ukončení náboženských, kulturních a sociálních pronásledování v různých zemích, za větší spravedlnost a omezení korupce a zajištění spravedlivější distribuce humanitární pomoci.“

Salesiánská kongregace, posilněna nadějí na znovunavrácení našeho spolubratra P. Toma Uzhunnalila, vyzývá celou salesiánskou rodinu k modlitbám za propuštění našeho indického misionáře.

Podle ANS přeložil Libor Všetula