Příbuzný blahoslaveného salesiána prodal sbírku i s Leonardem

Příbuzný blahoslaveného salesiána prodal sbírku i s Leonardem
6. ledna 2017

Kdo jste nebyli v Krakově, máte velkou škodu, protože právě tam se nachází jeden z „prvních moderních obrazů“ světového umění, Leonardova Dáma s hranostajem. 

Asi před dvanácti lety jsem měl to štěstí, že jsem ten obraz objevil při návštěvě muzea Czartoryských takřka na vlastní pěst, při Světovém dni mládeže v loňském roce jsem už šel najisto.

Princ Adam Czartoryski má stejné příjmení a pochází ze stejného královského rodu jako blahoslavený polský salesián Augustin Czartoryski. A stejná je i jeho velkorysost, když za 100 milionů eur prodal 30. 12. 2016 polskému státu rodovou sbírku obrazů a jiných uměleckých děl, mezi nimiž je Leonardova Dáma s hranostajem, díla Rembrandta, Renoira nebo Chopinovy rukopisy. Za sbírku mohl rod Czartoryských získat skoro čtvrt miliardy eur. Princ Adam na otázku, proč to prodal tak levně prohlásil: „V životě dělá člověk věci tak, jak se na to právě cítí.“ A ještě: „Kráčím ve stopách svých předků, kteří vždy pracovali ve prospěch polského národa.“

Jako salesiáni bychom mohli dodat: nejen polského, protože jeden z jeho předků, Augustin, měl v životě sklon odpoutávat se od věcí a darovat svůj život ve prospěch druhých. V roce 1883 se setkal v Paříži s Donem Boskem, který tam sbíral prostředky na chrám Nejsvětějšího Srdce v Římě. Don Bosco mu ukázal cestu a Augustin po ní velkoryse šel. V roce Boskovy smrti 1888 se stal salesiánem a za čtyři roky knězem. Zemřel v pětatřiceti letech roku 1893 a jeho památku slavíme 2. srpna.

Zdeněk Jančařík