Naděje na trvalý mír v Aleppu a v celé Sýrii

Naděje na trvalý mír v Aleppu a v celé Sýrii
19. prosince 2016

(ANS – Aleppo) - „Příjezd do Aleppa je hrozivý, následky války jsou evidentní a každý den bombardování pokračuje. Město je rozdělené na čtvrti kontrolované vládou a povstalci (je jich mnohem víc než v Damašku). 

Válka zuří denně. Dost lidí uteklo, také mnoho křesťanů. Nic tady nefunguje, lidé nemohou chodit do práce, před několika měsíci bylo město úplně obklíčeno povstalci; chybí voda, lidé mají jen asi hodinu světla denně...“ těmito slovy jsem popisloval situaci v březnu 2015 během návštěvy hlavního představeného.

„V tomto kontextu – psal jsem tehdy – je hrdinstvím spolubratří zůstat na místě a pokračovat v ‘normalitě’ , která je ve válečné situaci stále obtížnější. Náš dům je v celkem bezpečné zóně, alespoň prozatím, ale už také oplakával své mrtvé.“V těchto letech válka nejenže pokračuje, ale v Aleppu se velmi přiostřila. Aleppo se stalo epicentrem celé války. To všichni víme, ale informace, které k nám přicházejí, nejsou vždy úplné.

Mám na vás dvě prosby: na prvním místě a neustále prosím o modlitbu! Modlitbu má Bůh na srdci a nám umožňuje nezapomínat, zvedat oči k Bohu. Modlitba je ujištěním o naší blízkosti těm, kdo tam žijí a pracují, našim spolubratřím, salesiánské rodině, všem lidem všech vyznání. Proč je modlitba tak důležitá? Abychom nezapomínali a abychom si nezvykli! Prosme proto za mír nejen v Aleppu, ale v celé Sýrii. Žádejme mír a dialog mezi lidmi, kteří tam dnes bojují: ať už Boha v nebi nebo mocné na této zemi, kteří mají odpovědnost za tuto politickou situaci, aby se smilovali nad utrpením národa, který je už tak dlouho zkoušený.

Druhý úkol, který vám svěřuji, je informovat se – pozorně a poctivě, nezůstat u jednoduchých a příliš ukvapených zpráv, které kolují – a následně vyprávět, sdílet svědectví o této realitě našim rodinám, salesiánské rodině. Když o tom nebudeme mluvit, budeme se chovat, jako by se nic nedělo. Nebo si i na takovou válku zvykneme! Bůh nás chraň něčeho takového.


Don Stefano Martoglio, rádce pro region Středomoří

Převzato ze salesiánské informační agentury ANS. Překlad: Anežka Hesová