Salesiáni mají "koncil" ve Fryštáku

Salesiáni mají "koncil" ve Fryštáku
10. ledna 2016

Salesiáni (SDB) budou ve dnech 10.–14. ledna 2016 ve Fryštáku zasedat na první části provinciální kapituly. Nezasvěcený se asi zeptá: Co je to za grémium? A může mě to vůbec zajímat?

Provinciální kapitulu svolává provinciál zpravidla jednou za tři roky. Je to reprezentativní shromáždění bratří-salesiánů (kněží, jáhnů a bratří koadjutorů), které svolává provinciál a jež má za úkol revidovat stávající pastorační a duchovní cestu, kterou provincie ušla za poslední období, případně „přenastavit výhybky“ na kolejích tak, abychom adekvátně reagovali na znamení času. Proto provinciál na začátku kapituly po zhruba půldenní modlitební přípravě zahajuje kapitulu shrnutím toho, co se událo a co se děje („Zpráva o stavu unie“). Většina z nás salesiánů má totiž trochu zakrytý výhled, protože se primárně věnujeme bezprostředním úkolům na místě, kde působíme, a neumíme tak snadno přehlédnout komplexní realitu.

Jednání kapituly je z větší části neveřejné, i když tato kapitula bude trochu mimořádná tím, že části jednání se zúčastní také přizvaní hosté: zástupce Salesiánů spolupracovníků, ředitelé některých salesiánských středisek, která vedou laici, inspektorka sester salesiánek, někteří diecézní kněží. Jelikož jednání mohou být také o některých otázkách, která třeba i změní mapu provincie a salesiánského působení u nás, budeme o průběhu jednání informovat s nutnou diskrétností. Všechny ty, kteří se kapituly neúčastní, ale nám salesiánům fandí a prožívají naši spiritualitu, prosíme v následujících dnech o modlitbu. Druhé kolo kapituly se odehraje v dubnu 2016 (3.–7. 4.) zase ve Fryštáku.

Zdeněk Jančařík

 

 


MODLITBA ZA PROVINCIÁLNÍ KAPITULU

Done Bosco, tys byl na mateřskou přímluvu Panny Marie povolán svatým Duchem, abys přispěl k záchraně mládeže, tebe nám Bůh daroval jako otce a učitele. Z Božího vnuknutí jsi nám odevzdal zvláštní povolání k činnosti, jejímž základem a tmelem je pastorační láska.

Dej, aby se naše srdce zapálilo ohněm nadšení pro evangelizaci, abychom se stali věrohodným znamením Boží lásky k mladým.

Dej, abychom s radostí dokázali přijímat požadavky každého dne a oběti apoštolátního života k Boží slávě a pro spásu duší.

Dej, aby nám provinciální kapitula pomohla posilnit identitu charismatu a znovu probudit apoštolátní nadšení.

Amen

(Modlitby Salesiánské rodiny)