Mediální škola zahájena

Mediální škola zahájena
5. října 2015

V říjnu proběhl v Brně první kurz nového cyklu salesiánské Mediální školy. V ročníku 2015-2016 je přihlášeno rekordních 21 účastníků.

Zahajovací víkend byl ve znamení základních principů komunikace. Účastníci si osvojovali schopnost pozorně vnímat komunikační procesy, kriticky přijímat a vědomě vytvářet různé mediální obsahy. Kurz byl zároveň zaměřen na práci se zvukem, jeho záznam a zpracování, se kterým byli účastníci seznámeni jak v teoretických přednáškách, tak v praktických workshopech a při společné tvorbě krátkého rozhlasového příběhu. Důležitou kapitolou v tomto oboru je také hudba, a tak nechyběl ani vzdělávací program týkající se používání hudby jako součásti videa či mluveného slova a k vytváření určité atmosféry. V mediálním duchu se neslo i vzájemné seznamování skupiny v televizním programu „Laundry Show“, při kterém se účastníci střídali v improvizovaném studiu Prádelna a představovali se ostatním. Dobré počasí přálo také venkovním pohybovým hrám a celý víkend se setkal s mimořádně pozitivním ohlasem. V tomto školním roce čekají Mediální školu ještě čtyři další víkendy s tématy: fotografie, grafika a sociální sítě, videotvorba a moderování.

Anežka Hesová

Fotografie ze zahajovacího kurzu si můžete prohlédnout zde.

Mediální školu pořádá Salesiánské mediální centrum.