Novinky 2015

Světové oslavy 200. výročí narození Dona Boska na vlastní kůži

Světové oslavy 200. výročí narození Dona Boska na vlastní kůži

Vydáno: 18. srpna 2015

Středisko: Sadba

Úterý odpoledne. Roztrhl se mi první popruh nafasovaného batohu. Zašklebil jsem se a zároveň mně na mysl přišla otázka: Proč vlastně pět tisíc mladých lidí zabije týden prázdnin, aby se mačkali po dvou stech v autobusech pro čtyřicet, jedli rozmražené prefabrikáty, stáli několikaminutové řady na záchod...

Pouť  koadjutorů po stopách Františka Saleského

Pouť  koadjutorů po stopách Františka Saleského

Vydáno: 10. srpna 2015

Koadjutoři se vydali na pouťt  po místech, kde působil sv. František Saleský

Salesiáni slaví

Salesiáni slaví

Vydáno: 9. srpna 2015

Ve dnech 7. - 9. srpna 2015 proběhla na Velehradě mimořádná pouť široké salesiánské rodiny. Tisíce příznivců Dona Boska z nejrůznějších míst tu slavily 200. výročí narození tohoto světce.

Cagliero 11 - červenec 2015

Cagliero 11 - červenec 2015

Vydáno: 31. července 2015

Od dětství jsem se setkával s mnoha evropskými misijními kněžími z jiných kongregací, kteří pracovali v naší farnosti. Ale moje misijní povolání zesílilo, když jsem vstoupil do Salesiánské společnosti. Svědectví života a svatosti salesiánských misionářů, kteří pracovali v mé zemi, posílilo mé salesiánské misijní povolání. Jejich svědectví víry a starost o chudé a o prostou mládež ve mně probudilo sen, že jednoho dne bych mohl být misijním knězem jako oni. Dnes mnoho lidí říká, že Indonésie potřebuje misionáře, protože je mnoho Indonésanů, kteří dosud neslyšeli evangelní zvěst a nepoznali Ježíše. A tak, když jsem řekl rodičům, že chci být misionář, byli překvapeni a trochu smutní. Moje matka mi řekla: “Proč půjdeš tak daleko, když nám tady chybí misionáři? Ale jestli je to Boží vůle a tvé povolání – jdi a neboj se, budeme tě vždy podporovat v našich modlitbách.”

Malé stádce

Malé stádce

Vydáno: 23. července 2015

„Nebojte se, malé stádce!“ Vy jste to malé stádečko, ale nebojte se, vždyť se rozrostete.

Papežův list k výročí narození Jana Boska

Papežův list k výročí narození Jana Boska

Vydáno: 17. července 2015

Svatý otec zaslal hlavnímu představenému salesiánů, otci Angelovi Fernandezovi Artimemu, list u příležitosti dvoustého výročí narození dona Boska, zakladatele kongregace. Papež v dopise, datovaném symbolicky 24. června – tedy na slavnost Narození sv. Jana Křtitele, křestního patrona dona Boska – vzdává Bohu díky za světce mladých lidí, poukazuje na zásadní aspekty jeho duchovního a pastoračního dědictví a vyzývá jeho dnešní následovníky, aby je odvážně naplňovali.

 

Papežova návštěva v Turíně

Papežova návštěva v Turíně

Vydáno: 24. června 2015

V pondělí 22. června 2015 večer se završila dvoudenní pastorační cesta papeže Františka do severoitalského Turína. Jak sám Svatý otec prohlásil, tato pouť jej vedla za relikvií Umučení Páně, ale také do míst, kde se před dvěma sty lety narodil sv. Jan Bosko.

Vyšlo třetí číslo magazínu

Vyšlo třetí číslo magazínu

Vydáno: 23. června 2015

Salesiánský magazín 3/2015 je na světě a už i ve vašich poštovních schránkách. Co zajímavého se v něm dočtete? Například o cestě Ládi Nádvorníka do Indie, rozhovor s Hugo Fritschem nebo o otevření muzea Štěpána Trochty ve Francově Lhotě. Krásné chvíle nad stránkami Salesiánského magazínu 3/2015

Setkání salesiánů ve Fryštáku

Setkání salesiánů ve Fryštáku

Vydáno: 26. května 2015

V pondělí 25. 5. 2015 se uskutečnilo setkání salesiánů z celé republiky ve Fryštáku. Sjelo se na 90 salesiánů z různých komunit, aby společně slavili mši svatou, dozvěděli se nejnovější novinky z fungování provincie a také se společně modlili za celou provincii a mladé lidi, kteří jim jsou na rozličných místech svěřeni.

Cagliero 11 - květen 2015

Cagliero 11 - květen 2015

Vydáno: 17. května 2015

Když mi bylo 8 let, viděl jsem dokumentární film o chudých dětech v Africe. Poté se nás učitel zeptal: “Co můžeme udělat, abychom pomohli podvyživeným černým dětem, které jsme viděli?” “No,” řekl jsem, “můžeme sbírat starý papír, železný šrot a staré oblečení, prodat je a poslat peníze misionářům.” “Velmi dobře, Angelo,” odpověděl můj učitel, “ale lepší způsob, jak pomoci v misiích, je jít tam jako misionář!” Bylo to jako “blesk”, který mě tvrdě zasáhl. Bez dalšího rozmyšlení jsem si řekl: “Chci být misionářem!“

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9