Volba hlavní rady

28. března 2014

Po volbě hlavního představeného byl ve středu 26. března 2014 zvolen vikář hlavního přestaveného, kterým se stal italský spolubratr Don Francesco Cereda, který byl dříve delegátem pro formaci.

Po zbytek probíhalo setkání po regionech. Úkolem těchto setkání bylo vybrat pro jednotlivé sektory generální rady (formace, pastorace mládeže, sociální komunikace, misie a ekonomie) jednoho kandidáta z vlastního regionu a jednoho kandidáta mimo region. Večer všichni kapituláři dostali seznam s navrženými kandidáty.

Ve čtvrtek 27. března ráno si vzal znovu slovo klaretián  Don Jose Cristo Rey, Garcia Paredes, aby nás uvedl do volebního dne. Pozval nás, abychom se otevřeli Duchu Svatému a nechali se jím vést, a byli osvobození od různých předsudků či zájmů. Následovala dvě kola předběžné volby, kdy jsme na list papíru napsali jedno jméno pro každý sektor. Po každém kole jsme byli informování o počtu hlasů. Tento způsob volby se ukázal značně efektivní, protože všichni delegáti jednotlivých sektorů byli zvoleni hned v prvním kole.

První byla volba delegáta pro formaci. Volba se stala historickou, protože poprvé v historii kapitul, byl zvolen do jednoho sektorů generální rady spolubratr, který nebyl na kapitule. Stal se jim indický spolubratr, v současné době ředitel studentské komunity v Jeruzalémě Don Coelho Ivo Nicholas. Hlavní představený hned po zvolení navázal telefonické spojení, aby zjistil, zda daný spolubratr volbu přijímá.

Druhý v pořadí byl zvolen delegát pro pastoraci mládeže. Stal se jim stávající delegát, spolubratr z Malty Don Fabio Attard. Třetí volba byla volba delegáta pro sociální komunikaci, kde byl zvolen na další šestiletí mexický spolubratr Don Filiberto González Plasencia. Jako čtvrtý delegát pro misie byl zvolen argentinský spolubratr Don Guillermo Basañes, který v předešlém šestiletí byl regionálem pro Afriku – Madagaskar. Poslední volba potvrdila stávající německého spolubratra koadjutora Jean Paul Müllera.

Tím volební den skončil a máme před sebou poslední dva volební dny, kdy budeme volit jednotlivé regionály. Děkujeme za modlitby, kterými jste doprovázeli volbu hlavního představeného a členů generální rady.

Petrové Vaculík a Cvrkal