Pozor na složenky v Salesiánském magazínu! - aktualizováno

Pozor na složenky v Salesiánském magazínu! - aktualizováno
29. dubna 2013

Čeští salesiáni upozorňují na složenky, které se dostaly do posledního vydání Salesiánského magazínu (2/2013)

V některých číslech posledního Salesiánského magazínu se objevily složenky, kterými české salesiány nepodpoříte. (viz obr. 1). Vyzýváme proto všechny příznivce díla dona Boska v České republice, aby pečlivě zkontrolovali údaje na složence předtím, než případně odešlou svůj dar. Složenka salesiánské provincie má číslo účtu 16844021/0100 (viz obrázek 2).

Informace ohledně špatně vložené složenky

Salesiánská provincie Praha se dohodla s tiskárnou, jejíž zaměstnanci chybu zavinili, na vyřešení poškození, které vzniklo Salesiánské provincii: Tiskárna vloží správné složenky do dalšího čísla SM a na své náklady provede distribuci nového čísla Salesiánského magazínu..

Žádáme ty z vás, kteří již poslali svůj dar v dobré víře, ale použili k tomu vadnou složenku, aby písemně požádali Pojišťovnu (adresa je na ústřižku) o navrácení peněz. K písemné žádosti je ještě třeba přiložit kopii ústřižku potvrzení o poslání peněz. Právní zástupce Pojišťovny přislíbil, že po obdržení žádosti budou peníze odeslány zpět na adresu dárce. K odeslání těchto financí salesiánům poslouží správná složenka v dalším čísle Salesiánského magazínu.

Velmi se omlouváme za námi nezaviněné komplikace těm z vás, kteří nás již podpořili špatnou složenkou. Doufáme, že tato potíž nezpůsobí umenšení vaší přízně. Za jakoukoli podporu salesiánského díla ať vám Bůh štědře odplatí.

Evžen Rakovský,
ekonom Salesiánské provincie Praha