Podzimní setkání koadjutorů 2012

Podzimní setkání koadjutorů 2012
8. října 2012

Tradiční setkání koadjutorů České provincie na Lipinách

Tradiční setkání koadjutorů České provincie se konalo 5. – 7. října 2012 na překrásné romantické samotě Lipiny. Sjeli jsme se téměř všichni – chyběl Pavel Liškutin, který je pověřen náročnými úkoly v Římě, a Jura Zezula. 
Páteční večer byl věnován bratrskému sdílení, opékání vepřových a skopových kolen, hrabání listí a sběru ořechů (tím jsme se chtěli trochu odvděčit panu Koláčnému za zapůjčení chalupy).
V sobotu nás navštívil náš vizitátor Marek Chrzan, který nám věnoval celý den svého vzácného času, také pan provinciál a Johny Komárek. S Markem jsme hovořili o koadjutorech v celosvětovém měřítku, o identitě koadjutora v souvislosti s přípravou na CG27, o prožívání našeho zasvěcení. Michal Svoboda kladl Markovi promyšlené otázky, takže jsme ze setkání s ním vytěžili maximum.

Ovšem nejen debatováním živ je člověk. Odpoledne jsme proto vyrazili na návštěvu kláštera trapistek v Poličanech. Je to úchvatné místo a úchvatná stavba! Se sestrami jsme se pomodlili večerní chvály (samozřejmě v prostoru pro návštěvníky, kostel je postaven tak, aby příchozí, jsouce účastni liturgie, sestry neviděli). Na výletě jsme také slezli až ke slapské přehradě a po cestě našli mnoho obrovských bedel.
V neděli jsme jednali zejména o připravované publikaci o koadjutorech (spolubratři budou podrobněji informováni), o plánovaném setkání se slovenský-mi koadjutory a o našich dalších akcích. Pak už jen Betynka zaštěkala a všichni jsme se rozjeli do svých komunit.


Tomáš Kubalík