Misie

Vánoce v Mongolsku

Vánoce v Mongolsku

Vydáno: 6. prosince 2016

Jak vypadají Vánoce v salesiánské misii v Mongolsku? Po pravdě řečeno, sám je zde na vlastní kůži prožiji letos poprvé. A jsem na to opravdu zvědavý.

Jídlo pro nejchudší

Jídlo pro nejchudší

Vydáno: 25. listopadu 2016

Středisko: Sadba

Pomozme chudým dětem z Bangladéše, aby nemusely mít hlad!

Nový misijní kříž

Nový misijní kříž

Vydáno: 5. října 2016

(ANS – Turín) - U příležitosti vyslání salesiánských misionářů do světa byl tento rok představen nový misijní kříž. Je to novinka, která se má stát tradicí, protože tento kříž budou noví misionáři dostávat každý rok. Krátce tedy představíme jeho význam.

Rozhovor s P. Martínem Lasarte

Rozhovor s P. Martínem Lasarte

Vydáno: 21. června 2016

Středisko: Adopce nablízko

V rámci slavnostního vyslání dobrovolníků jsme položili pár otázek našemu hlavnímu koordinátorovi misijního volontariátu v naší kongregaci.

AKSANTI – aneb hurá do světa!

AKSANTI – aneb hurá do světa!

Vydáno: 21. června 2016

Středisko: Adopce nablízko

A je vysláno! Deset nových dobrovolníků pojede do dalekých zemí pomáhat do Zambie, Indie a Bulharska.

Cagliero 11 - listopad 2015

Cagliero 11 - listopad 2015

Vydáno: 8. listopadu 2015

Středisko: Sadba

\\\"Drazí přátelé,
během misijního měsíce řekl papež František po modlitbě Anděl Páně na Svatopetrském náměstí: “Ptám se vás, mladí lidé, chlapci a dívky, kteří jste nyní na náměstí: Už jste zachytili pohled Ježíše na vás? Co byste mu řekli?Chtěli byste raději opustit toto náměstí s radostí, že se Ježíš za nás vydává nebo se smutkem v srdci, který nám nabízí světskost?” (říjen 11)

Cagliero 11 - říjen 2015

Cagliero 11 - říjen 2015

Vydáno: 11. října 2015

Středisko: Sadba

"Misijní rozměr, který patří k samotné povaze církve, je také vlastní všem formám zasvěceného života a nelze jej opomenout, aniž by došlo k odvrácení se a znetvoření jeho charismatu... Padesáté výročí dekretu Druhého vatikánského koncilu „Ad gentes“ je pozváním pro nás všechny, abychom si opět přečetli tento dokument a přemýšleli o jeho obsahu."

František
Plné znění viz Poselství k světové misijní neděli 2015
http://tinyurl.com/poc2of3

Cagliero 11 - září 2015

Cagliero 11 - září 2015

Vydáno: 11. září 2015

Středisko: Sadba

"Jsou dva prvky v mé touze být misionářem. První je, že se domnívám, že moje misijní poslání vzniklo v mém srdci a v mé mysli dlouho předtím, než jsem si povšiml logiky událostí mého života. Moje matka patřila do Legie Mariiny a vzpomínám si, že předtím, než mě učila katechismu, brávala mě s sebou, aby dala chléb lačným, spokojenost a naději těm, kteří byli nemocní. Postupně jsem začal chápat, že být křesťanem znamená odejít z domu, jít ven setkat se a sdílet s ostatními, dokonce i s tím málem, co jsme měli.
Druhý prvek je ten, že během dětství a mládí jsem měl milost poznat mnoho misionářů, kteří mě hluboce zasáhli svým příkladem života, a to až do té míry, abych je napodobil - Španěle, Italy, Poláky, Iry, Egypťany, Kolumbijce, Argentince atd., byli to instalatéři, učitelé, kuchaři, psychologové, mechanici, zdravotní sestry, hudebníci."

Cagliero 11 - srpen 2015

Cagliero 11 - srpen 2015

Vydáno: 31. srpna 2015

Nevím, jak vzniklo mé misijní povolání, všimnul jsem si pouze prostých, ale důležitých podnětů v běžném každodenním životě, na které jsem se snažil reagovat. Například radost, kterou jsem cítil ve službě Pánu pro nejpotřebnější; nádherné svědectví našich misionářů v Albánii a mnoha dalších po celém světě. Byl jsem také inspirován matkou Terezou, která se vydala uhasit žízeň po Kristu mezi chudé a potřebné.

Cagliero 11 - červenec 2015

Cagliero 11 - červenec 2015

Vydáno: 31. července 2015

Od dětství jsem se setkával s mnoha evropskými misijními kněžími z jiných kongregací, kteří pracovali v naší farnosti. Ale moje misijní povolání zesílilo, když jsem vstoupil do Salesiánské společnosti. Svědectví života a svatosti salesiánských misionářů, kteří pracovali v mé zemi, posílilo mé salesiánské misijní povolání. Jejich svědectví víry a starost o chudé a o prostou mládež ve mně probudilo sen, že jednoho dne bych mohl být misijním knězem jako oni. Dnes mnoho lidí říká, že Indonésie potřebuje misionáře, protože je mnoho Indonésanů, kteří dosud neslyšeli evangelní zvěst a nepoznali Ježíše. A tak, když jsem řekl rodičům, že chci být misionář, byli překvapeni a trochu smutní. Moje matka mi řekla: “Proč půjdeš tak daleko, když nám tady chybí misionáři? Ale jestli je to Boží vůle a tvé povolání – jdi a neboj se, budeme tě vždy podporovat v našich modlitbách.”

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |