Novinky

Zobrazit články z rubriky:  Novinky 2012Novinky 2013Novinky 2014Novinky 2015Novinky 2016Novinky 2017
Salesiáni pomáhají uprchlíkům

Salesiáni pomáhají uprchlíkům

Vydáno: 8. září 2015

Salesiánské středisko mládeže v Brně-Líšni uspořádalo ve spolupráci s Diecézní charitou materiální sbírku na pomoc uprchlíkům v provizorních evakuačních centrech u státních hranic na území Jižní Moravy a v Přijímacím středisku Zastávka u Brna.

Cagliero 11 - srpen 2015

Cagliero 11 - srpen 2015

Vydáno: 31. srpna 2015

Nevím, jak vzniklo mé misijní povolání, všimnul jsem si pouze prostých, ale důležitých podnětů v běžném každodenním životě, na které jsem se snažil reagovat. Například radost, kterou jsem cítil ve službě Pánu pro nejpotřebnější; nádherné svědectví našich misionářů v Albánii a mnoha dalších po celém světě. Byl jsem také inspirován matkou Terezou, která se vydala uhasit žízeň po Kristu mezi chudé a potřebné.

Vyšel Salesiánský magazín č. 4/2015

Vydáno: 20. srpna 2015

Světlo světa spatřilo již čtvrté číslo letošní číslo Salesiánského magazínu. Dočtete se v něm, mj. o oslavách dvoustého výročí narození Dona Boska na Velehradě, o putování za Josefem Toufarem a řadu dalších zajímavostí. Hezké chvíle nad stránkami Salesiánského magazínu!

Světové oslavy 200. výročí narození Dona Boska na vlastní kůži

Světové oslavy 200. výročí narození Dona Boska na vlastní kůži

Vydáno: 18. srpna 2015

Středisko: Sadba

Úterý odpoledne. Roztrhl se mi první popruh nafasovaného batohu. Zašklebil jsem se a zároveň mně na mysl přišla otázka: Proč vlastně pět tisíc mladých lidí zabije týden prázdnin, aby se mačkali po dvou stech v autobusech pro čtyřicet, jedli rozmražené prefabrikáty, stáli několikaminutové řady na záchod...

Pouť  koadjutorů po stopách Františka Saleského

Pouť  koadjutorů po stopách Františka Saleského

Vydáno: 10. srpna 2015

Koadjutoři se vydali na pouťt  po místech, kde působil sv. František Saleský

Salesiáni slaví

Salesiáni slaví

Vydáno: 9. srpna 2015

Ve dnech 7. - 9. srpna 2015 proběhla na Velehradě mimořádná pouť široké salesiánské rodiny. Tisíce příznivců Dona Boska z nejrůznějších míst tu slavily 200. výročí narození tohoto světce.

Cagliero 11 - červenec 2015

Cagliero 11 - červenec 2015

Vydáno: 31. července 2015

Od dětství jsem se setkával s mnoha evropskými misijními kněžími z jiných kongregací, kteří pracovali v naší farnosti. Ale moje misijní povolání zesílilo, když jsem vstoupil do Salesiánské společnosti. Svědectví života a svatosti salesiánských misionářů, kteří pracovali v mé zemi, posílilo mé salesiánské misijní povolání. Jejich svědectví víry a starost o chudé a o prostou mládež ve mně probudilo sen, že jednoho dne bych mohl být misijním knězem jako oni. Dnes mnoho lidí říká, že Indonésie potřebuje misionáře, protože je mnoho Indonésanů, kteří dosud neslyšeli evangelní zvěst a nepoznali Ježíše. A tak, když jsem řekl rodičům, že chci být misionář, byli překvapeni a trochu smutní. Moje matka mi řekla: “Proč půjdeš tak daleko, když nám tady chybí misionáři? Ale jestli je to Boží vůle a tvé povolání – jdi a neboj se, budeme tě vždy podporovat v našich modlitbách.”

Malé stádce

Malé stádce

Vydáno: 23. července 2015

„Nebojte se, malé stádce!“ Vy jste to malé stádečko, ale nebojte se, vždyť se rozrostete.

Papežův list k výročí narození Jana Boska

Papežův list k výročí narození Jana Boska

Vydáno: 17. července 2015

Svatý otec zaslal hlavnímu představenému salesiánů, otci Angelovi Fernandezovi Artimemu, list u příležitosti dvoustého výročí narození dona Boska, zakladatele kongregace. Papež v dopise, datovaném symbolicky 24. června – tedy na slavnost Narození sv. Jana Křtitele, křestního patrona dona Boska – vzdává Bohu díky za světce mladých lidí, poukazuje na zásadní aspekty jeho duchovního a pastoračního dědictví a vyzývá jeho dnešní následovníky, aby je odvážně naplňovali.

 

Cagliero 11 - červen 2015

Cagliero 11 - červen 2015

Vydáno: 29. června 2015

Moje misijní poslání se postupně vytvářelo a bylo živeno v různých obdobích mého života. Semínko bylo zaseto, když se moje rodina odstěhovala do Ugandy. Tehdy mi byl rok a vyrůstal jsem v cizím světě a kultuře, která na mně zanechala nesmazatelnou stopu. Uganda se mi dostala do krve.

1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 |