Salesiánská provincie

Oficiální název a sídlo:

Salesiánská provincie Praha

Kobyliské náměstí 1
182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 283 029 111; fax: 283 029 113
Zapsaná v rejstříku práv. osob pod č. 8/2-29/1994 u MK ČR
IČ: 00406929; DIČ: CZ 00406929

Provinciál

P. Petr Vaculík, tel: 283 029 343, e-mail: provincial@sdb.cz

Vikář

P. Vojtěch Sivek, tel: 283 029 118, e-mail: vikar@sdb.cz

Ekonom

Ing. Michal Svoboda, tel. 283 029 110, e-mail: ekonom@sdb.cz

 

Sekretář provinciální rady

P. Josef Kopecký,

telefon: 283 029 213
e-mail: provinc@sdb.cz

 

Delegáti

Formace: P. Radek Gottwald, Misie: P. Pavel Ženíšek, Pastorace: w5m.CFeba7P%QTr937a-u7l_6, Salesiánská rodina: P. Jan Komárek, Sociální komunikace: P. Libor Všetula