Michal Rua

Narodil se v Turíně 9. června 1837. Ještě jako chlapec se setkal s Donem Boskem, který mu symbolickým gestem předpověděl, že se s ním v životě bude dělit na půl. V r. 1855 složil první sliby a ještě jako podjáhen byl vybrán za duchovního ředitele rodící se kongregace.
Když se Don Rua stal nástupcem Dona Boska (1888), zdálo se, že se s ním opravdu rozdělil "na půl" ve všem. Projevil tvořivou věrnost snahám a apoštolským iniciativám zakladatele, přijal jeho laskavé otcovství, rozvinul jeho díla a podporoval nadšení pro apoštolát ve prospěch mládeže, který přizpůsobil změněným společenským podmínkám. Během 22 let, kdy byl hlavním představeným, vykonal mnoho cest, aby upevnil a podpořil práci spolubratří, které také často povzbuzoval svými oběžníky i osobními dopisy, jež jsou spolehlivou interpretaci ducha zakladatele.

Zemřel v Turíně 6. dubna 1910.

Pavel VI. ho zapsal do seznamu blahoslavených 29. října 1972.

Životopisy Dona Ruy v různých verzích najdete v sekci "Ke stažení"

Stáhněte si více obrázků.