Filip Rinaldi

Narodil se 28. května 1856 v Lu Monferrato v Itálii.

Již jako chlapec poznal Dona Boska, ale nechal se jím získat až v 21 letech, když přijal pozvání, aby se stal salesiánem.
Potom co byl vysvěcen na kněze (1882), mu byla svěřena formace dospělých spolubratří připravujících se ke kněžství. Od r. 1889 pracoval po dvanáct let ve Španělsku a v Portugalsku. V r. 1901 ho Don Rua jmenoval generálním vikářem a ekonomem. Intenzivní práce mu nezabránila v tom, aby se jako kněz neuplatnil jako vnímavý duchovní vůdce. Dal impulz salesiánské rodině v celé její šíři a geniálně ji obohatil o instituci, v té době zcela novou, která se dnes jmenuje Volontárie Dona Boska.
Když byl zvolen hlavním představeným (1922), věnoval se především formaci spolubratří a zároveň také rozšíření úcty k Donu Boskovi, přičemž kladl důraz na vnitřní život, na spojení s Bohem, na poslání a na neomezenou důvěru v Pannu Marii Pomocnici. Jako pravý tlumočník zakladatele uměl s prorockou intuicí rozpoznat "znamení doby" a směle se jim přizpůsobit.

Zemřel v Turíně 5. prosince 1931; byl blahořečen Janem Pavlem II. 29. dubna 1990.

Více obrázků ke stažení.

237-13289-13291>