Alois Variara

Narodil se 15. ledna 1875 ve Viarigi v Itálii (kraj Asti).

Čtyři měsíce před smrtí Dona Boska přišel jako chlapec na Valdocco a v 16 letech zde vstoupil s dalšími 140 chlapci do noviciátu. Během studií filozofie na Valsalice v něm misionář don Unia probudil misijní povolání.

Již v roce 1894 s ním odešel do Aqua de Dios v Kolumbii. Zde se zcela zasvětil službě malomocným v tamním lazaretu, v kterém žilo 2000 obyvatel, z toho 800 nemocných. S velkou vynalézavostí se snažil vytvářet důstojné podmínky pro jejich život - například se mu podařilo dát z nemocných dohromady hudební skupinu.

Po svém vysvěcení na kněze v roce 1898 se z něho stal výborný duchovní vůdce a zpovědník. Ze skupiny děvčat, které vedl, objevily některé dívky povolání k zasvěcenému životu, které však stěží mohly uskutečnit v některém ze stávajících institutů.

Don Alois se proto zasadil o vznik Kongregace dcer Nejsvětějších Srdcí Ježíše a Marie, do níž mohly být přijaty i malomocné dívky, a napomohl jejímu rozvoji. Dnes v tomto institutu žije 600 řeholnic. Sám však také o­nemocněl malomocenstvím. Přijal tuto skutečnost se slovy: "Smrt přichází od Boha a k Bohu přivádí."

Zemřel 1. února 1923. Jeho tělo odpočívá v Aqua de Dios v kapli jím založených sester.

Jan Pavel II. ho prohlásil za blahoslaveného 14. dubna 2002.

Prohlédněte a stáhněte si obrázky Aloise Variary.