Alois Guanella

Alois se narodil jako devátý z třinácti dětí 19. prosince 1842 v Campodolcinu v Itálii. V roce 1866 byl vysvěcen na kněze a několik let pracoval jako farář. Věnoval zvláštní pozornost chudým, usiloval o prohloubení křesťanského života věřících a podporoval četné sociální iniciativy.
Od r. 1875 byl po tři roky salesiánem s Donem Boskem. Později, poslušný svého biskupa, se vrátil do své původní diecéze Como. Události, překážky a zkoušky různého druhu mu otevřely cestu k těm nejchudším, otevíral pro ně útulky a školy. Založil Služebníky lásky a Dcery Panny Marie od Prozřetelnosti.

Zemřel v Como 24. října 1915.

Pavel VI. ho blahořečil 25. října 1964.

Stáhněte si další obrázky

502-38205-38207>