Nazaréni

Kontemplativní Fraternita Marie z Nazareta (FCMN) je duchovní hnutí založené v Uruguay salesiánem mons. Nicolou Cotugnem (foto), který je nyní arcibiskupem v Montevideu.

Inspirace

Naším povoláním je být v dnešním světě kontemplativními v životě. Tím, že s kontemplativním srdcem Dona Boska následujeme Ježíše zmrtvýchvstalého, vyzařujeme ho do církve a do světa spolu se svědectvím úplného darování se Otci ve službě bratřím, zvláště mladým lidem.

Během celého dne chceme vytvářet spojení s Bohem v napětí lásky k Pánu tak, abychom mohli říct se svatým Pavlem: "Už nežiji já, ale je to Kristus, který žije ve mně. Nejsem to už já, který působím, ale je to Ježíš, Pán, který působí ve mně".

Základy

Eucharistie, pokud možno každodenní; věrná a opravdová snaha o svátost smíření  a liturgie hodin jsou zdrojem této zkušenosti spojení s Bohem v průběhu celého dne Nazaréna.

Poslání v církvi

Nazaréni různých životních stavů svědčí o kontemplativní dimenzi křestního zasvěcení tím, že žijí způsobem dona Boska vnitřní život spojení s Bohem. Tím, že žije  a pracuje v každodenním životě společnosti, tím, že má srdce zakotvené v Bohu,  Nazarén působí a aktivně napomáhá tomu, aby časné skutečnosti byly proměněné a uspořádané v Kristu.

Naše činnost

Protože Nazarén prožívá s nadšením spiritualitu  comunione, podílí se aktivně na životě diecéze a farnosti tím, že spolupracuje na různých činnostech podle naléhavosti a možnosti.

Jeho každodenní život probíhá v rodině, práci, společnosti, ekonomice, politice, zábavě, kultuře, utrpení, bolesti, radosti a smrti. To vše prožívá jako svědectví svého spojení s Bohem.

Adresáti

Jasným svědectvím života spojení s Bohem jako plodu kontemplace je život nabídnutý všem, zvláště mladým lidem, aby mohli objevit, že jedině přijetím Božího plánu má jejich život opravdu smysl. Fraternita je tvořena laiky žijícími v manželství i svobodnými, zasvěcenými lidmi a kněžími. Tyto skupiny si vzájemně vyměňují své specifické zkušenosti života v církvi i osobité zkušenosti nazarénského charismatu.

Vzájemné doplňování odlišných životních stavů je jedním z hlavních znamení milosti jednoty, která charakterizuje život členů fraternity. Každý podle vlastních darů je spoluzodpovědný za kvalitu kontemplace, života a organizace Hnutí.

První českou nazarénkou se stala Jiřina Němcová, podívejte se na fotografie ze slibů

Podrobnější informace:

MUDr. Jiřina Němcová