Vincenc Janda

Vincenc se narodil 25. března 1908 v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm. O salesiánech se dověděl z katolického tisku a přihlásil se do třetí výpravy kluků, kteří odjeli v září 1926 do Perozy v Itálii. Po několikaleté formaci v Itálii, na Moravě, v jugoslávském noviciátu a ve slovenském postnoviciátu, se roku 1931 přihlásil na misie. Ještě tentýž rok byl poslán do Cuency v Ecuadoru. Dlouhou dobu pracoval jako ekonom Mons. Domenica Comina, kterého doprovázel na jeho misijních cestách po Amazonii. Díky jeho iniciativě a s pomocí finančních prostředků získaných v Československu se mu dokonce v jedné z misijních stanic podařilo vybudovat dřevěný kostelík, který byl zasvěcený svatému Václavovi. Později pan Janda vyučoval na gymnáziu vyšší ročníky celkem šesti předmětům.


Na konci šedesátých let se pak znovu vrátil k zajišťování finančních prostředků pro výchovné ústavy. Dohled nad stavbou salesiánského ústavu jej nakonec zavedl do Data de Posorja, kde v roce 1982 tragicky zahynul v moři.
Během celého svého misijního pobytu udržoval neustále písemný styk se svou vlastí. Dodnes se dochovalo mnoho dopisů, které psal salesiánům a přátelům z Trojanovic.