Předchůdci

Pan František Hlaváč


+1970

Pan Hlaváč patří mezi české salesiánské pionýry. Stál po boku P. Ignáce Stuchlého. Tichý, nenápadný, planoucí nadšením pro salesiánskou věc. Pomáhal v oratořích a vyučoval.

 

 

 

Pan Vojtěch Šilar

+1965

Byl veselý společník. Svůj aktivní salesiánský život prožil v pražském ústavu. Po válce se stal řidičem a po internaci řidičem profesionálem.

 

 

 

 

Pan Josef Holík

+1968

Cestovatel, který vstoupil k salesiánům ve svých 45 letech. Chlapce strhával líčením svých dobrodružných cest.

 

 

 

 

Pan Karel Čepelka

+1968

Jeho touha po kněžství byla zlomena nešťastným úrazem na ruce. Velkou část svého řeholního života prožil v internaci, která se na něm hluboce poznamenala, stal se její obětí.

 

 

 

Pan Jan Rensa

+1969

Tichý, skromný, ale úžasně obětavý kuchař. Vařil v pražském ústavu a po záboru v semináři. Jeho byt byl vždy otevřený všem spolubratrům.

 

 

Pan Josef Běhal

+1972

Byl to praktický muž, který se dovedl postavit každé práci. Při různých opravách domu byl ve svém živlu.

 

 

 

Pan Jan Kuřík

+1974

Obvykle se uplatňoval v oratoři a co kde bylo třeba. Práce měl všude dost. Byl veselý, příjemný a jeho radostí bylo loutkové divadlo.

 

 

 

Pan Alfréd Astr

+1975

Byl zlatým pokladem domu, vrátným. Vždy veselý a dobrosrdečný k lidem a k Bohu. Když bylo potřeba, uplatnil v oratoři své řemeslo - byl obuvníkem.

 

 

Pan Václav Vlček

+1978

Václav byl tichý a jemný spolubratr. Po likvidaci byl propuštěn ze zdravotních důvodů domů, kde byl vážený pro svůj laskavý přístup.

 

 

 

Pan František Malota

+1979

Byl málomluvný a tichý. Zastával funkci šatnáře a většinu svého času trávil v kapli. Nebyl typ vychovatele ani nebyl přitažlivý pro mladé. Sloužil mladým a spolubratrům svou modlitbou.

 

 

Pan Vincenc Janda

+1982

Po noviciátě se přihlásil na misie. Působil v Ekvádoru. Zde byl řeholníkem pohotovým k práci a odříkání. V naší vlasti postižené totalitou byl legendou.

 

 

 

Pan Jan Šarmán

+1982

„Tvrďas!“ Byl prostý člověk dost prudké povahy, ale dobrosrdečný a obětavý. Spolu s ostatními procházel stavbami přehrad, kde ho zastihla nemoc.

 

 

Pan Ignác Tatýrek

+1982

Ve svých 48 letech zakotvil u salesiánů. Po tajných slibech působil v Brně. Horlil proti sektám a nadšeně apoštoloval.

 

 

Pan Josef Kala

+1992

Čtyři roky působil jako misionář v Číně. Po návratu z internace se těžko zařazoval. Oženil se. Po smrti své ženy požádal o návrat do kongregace. Dostal svolení, které využil.

 

 

Pan Mojmír Demel

+1993

Byl vzácným spolubratrem, který sice nikdy přímo mezi mládeží nepracoval, ale svou obětavostí, pracovitostí a zbožností vykonal pro dílo dona Boska mnoho.

 

 

Pan Jaroslav Šindler

+1993

Muzikant. 30 let svého života prožil jako zaměstnanec vodních staveb. Práce s vibrátory betonu mu vážně poškodila zdraví.

 

 

Pan Antonín Roubal

+1993

Studoval teologii a botaniku, ale vážná nemoc mu nedovolila vysvěcení na kněze. „Optimista a botanik do morku kostí.“

 

 

 

Pan Alfons Kováč

+1994

Díky svým organizačním schopnostem byl sekretářem ředitele pražského domu. Deset let strávil ve vězení a poté na stavbách přehrad. V důchodu věnoval veškeré síly "Spáleništi" .

 

 

Pan František Šuta

+1996

Salesián misionář. Prožil svůj život v USA.

 

 

 

Pan Bohumil Stejskal

+1999

„Amadeus“v roce 1927 nastoupil jako aspirant koadjutor do Perozy. V Itálii získal vzdělání mechanika, které pak celý život uplatňoval v misiích v Patagonii.

 

 

Pan Antonín Krutílek

+2000

Po svých prvních slibech byl internován v Oseku, pracoval se spolubratry na přehradách a u Metrostavu. Jeho dobrota, úsměv a zbožnost byly jeho trvalou vlastností a ctností.

 

 

Pan Jan Botek

+2002

Svůj salesiánský život prožil se spolubratry na stavbách přehrad a po boku P. Staříka. Byl přes 30 let obětavým kostelníkem v Medlově.

 

 

 

Pan  Rudolf Špok

+2008

Byl správcem chaloupky Salaš v Pstruží a dalších chalup. Po roce 1990 působil v noviciátě v Hodoňovicích, kde bydlel až do roku 2005.