Salesiáni ve školství

http://www.cmg.prostejov.cz/Cílem naší činnosti v pedagogické oblasti je jednak usilovat o důkladné vlastní vzdělání v obou uvedených směrech. Toto vzdělání se snažíme dále zprostředkovávat dle konkrétních možností (od kvalifikovaného vzdělávání v rámci akreditovaných oborů přes výuku náboženství ve školách, kurzy v centrech mládeže až po nabídky různým věkovým skupinám v rámci farní pastorace).
Při vědomí salesiánské tradice (salesiánsky žitá teologie a chápaná pedagogika) jsme si ale vědomi, že kvalitní úroveň obou disciplín je v současné době možná pouze v otevřeném dialogu s kompetentními subjekty v širokém spektru; na tomto dialogu se chceme aktivně podílet.

Salesiáni jsou zřizovateli Jaboku - Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické.
Dále salesiáni působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přednášejí na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci.

Salesiáni se velmi aktivně angažují v Křesťanském gymnáziu v Praze-Hostivaři nebo na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově