Salesiáni a média

Současný svět je silně poznamenán vlivem médií. V oblasti sdělovacích prostředků je naše provincie jak jejich objektem - to znamená sdělovací prostředky o nás jim vlastním způsobem referují, tak jejich subjektem - to znamená salesiánská provincie je jejich zřizovatelem.

Naší snahou je být v mediální oblasti aktivní, k aktivitě vychovávat a dle daných možností napomáhat k rozšiřování mediálního prostoru pro všechny hodnoty, které v pluralistické a demokratické společnosti přispívají k uskutečnění Božích darů v nejširším smyslu.

Salesiáni jsou sami zřizovateli některých mediálních děl, například nakladatelství Portál. Zároveň salesiáni pracují v některých dalších mediálních projektech - vydávají vlastní časopis Salesiánský magazín, jsou spoluzakladateli dětského časopisu Nezbeda, pracují v Televizi Noe a Salesiánském mediálním centru.

Jedním z posledních projektů je i Mediální škola - dvouletý kurz pro mladé lidi (16-26 let), kteří se chtějí blíže seznámit s teorií a praxí různých forem mediální komunikace.