Působení ve farnostech

Snahou salesiánské kongregace je ztělesnit oratoriánský model Dona Boska v místní církvi a přinést církvi specifický styl pastorace ve farnosti.
Don Bosko získal svou zvláštní pastorační zkušenost v první oratoři, která byla pro mladé otevřeným DOMOVEM, FARNOSTÍ, zprostředkující evangelium, ŠKOLOU připravující na život a HŘIŠTĚM, kde potkávali přátele a dobře se bavili.

Prohlédněte si mapu ČR s místy, kde salesiáni působí ve farnostech.