Klub přátel

Klub Přátel Salesiánských misií (KP) je sdružení osob, které chtějí pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži v různých částech světa. Je součástí Klubu Přátel Sadby.

Kdo se může stát členem Klubu Přátel?

 • Jednotlivci (fyzická osoba)
 • Firmy a organizace (právnická osoba)
 • Společenství (např. rodina, skupinka přátel, školní třída, atd.)

Jaké výhody má člen Klubu Přátel?

 • Je součástí týmu, který podporuje misijní národní a mezinárodní salesiánské aktivity.
 • Dostává informace z naší salesiánské činnosti.
 • Může využívat slevy u partnerů.

Jak se můžete stát členem Klubu Přátel Adopce nablízko a k čemu se zavazujete?

Členem Klubu Přátel se stanete po vyplnění elektronické přihlášky.*

Z členství Vám vyplývá jediná povinnost: podporovat salesiánské misijní projekty, a to jedním či více z následujících způsobů:

 • dobrovolnou pomocí,
 • propagací projektu (mezi známými, na vlastních webových stránkách),
 • modlitbou,
 • finančním darem
 • poskytnutím zboží nebo služby ve svém oboru, které jsou nevyhnutné při
 • přípravě dobrovolníků na jejich poslání.

 Co děláme my

 • Pracujeme v různých částech světa co nejkvalitněji a pomáháme chudým dětem a mladým lidem v různých salesiánských projektech.
 • K této práci zveme další spolupracovníky a dobrovolníky. Za tímto účelem poskytujeme potřebné vzdělání a školení.
 • Na našich internetových stránkách informujeme o našem hospodaření a výsledcích činnosti. Chráníme Vaše osobní údaje.
 • Modlíme se za Vás a s Vámi za Boží požehnáni pro členy Klubu Přátel a další podporovatele, jednou měsíčně celebrujeme mši svatou s úmyslem: "za Boží požehnáni pro členy Klubu Přátel další podporovatele projektu".

Děkujeme.

STÁT SE ČLENEM KLUBU