Misie v Bulharsku

Aktuální zprávy z Bulharských misií najdete na webu http://bulharsko.salesiani.cz/

 

 

Co všechno v Bulharsku děláme

Čeští salesiáni jsou v Bulharsku již 15 roků. Jejich prvním působištěm se stal Kazanlak – město růží. V únoru 2008 došlo po čtrnácti letech k rozdělení kazanlacké komunity a část salesiánů se přesunula do 40 km vzdáleného města Stará Zagora, kde buduje nové dílo – velké salesiánské centrum se školou a kostelem – určené zejména pro práci s Romy.

Příležitostně se salesiáni účastní aktivit pořádaných jinými farnostmi např. v Jambolu a Gabrovu. V Kazanlaku i ve Staré Zagoře pomáhají čeští salesiánští dobrovolníci (v rámci dobrovolné služby jich zde pobývalo již několik desítek).

Kazanlak

 

Petr Němec – jeden ze zakládajících salesiánů bulharské misie. Je duší naší komunity a stará se i o místní farnost v Kazanlaku. Když přijedete, tak vám rád zahraje na kytaru.

 

Petr Cvrkal – v Kazanlaku je zodpovědný za kluky v internátu, za dobrovolníky a organizuje animátorská setkání. Jeho neutuchající humor je nakažlivý a rád hraje ping-pong a tenis.

 

Stara Zagora

 

Jiří Svoboda – ředitel naší komunity. Je neúnavným pracantem a kutilem všeho druhu. Rád hraje šachy, plete košíky a těžko byste ho porazili v bowlingu (kuželkách).

 

Jaroslav Fogl – organizuje pastoraci romů ve Staré Zagoře. Je neúnavný dříč, muzikant a je duší všech her. Vyučuje kytaru, rozumí počítačům a ve volném čase rád navštěvuje romské rodiny.

KAZANLAK

kazanlak

Středisko volnočasových aktivit pro děti a mládež neboli oratoř – OAZIS v Kazanlaku

  • sem můžou mladí lidé ve věku přibližně od 10 do 20 let přijít a zahrát si kulečník, kalčo, stolní tenis, fotbal či jakoukoliv jinou hru, součástí je také nealko klub s počítačem
  • kromě volně otevřené oratoře je zde rovněž organizována výuka kroužků (angličtina, italština, práce na PC, kytara) a často se pořádají různé turnaje či výlety do okolí
  • cílem ale není pouze umožnit příchozím něco si zahrát, ale především jim nabídnout bezpečné prostředí důvěry, kam se budou rádi vracet a kde na ně salesiáni můžou působit svým příkladem a předávat jim hodnoty, potřebné pro budoucí život.

Setkání pro katolickou mládež z celého Bulharska během roku

 • duchovní obnovy – pravidelně jsou pořádány adventní a postní duchovní obnovy a nově také setkání zaměřená na hledání povolání
 • setkání animátorů – v roce 2007 začal program salesiánských animátorů, který má obdobný průběh, jako animátorský program v ČR – cílem je vést schopné mladé lidi v Bulharsku k tomu, aby přebírali svým dílem zodpovědnost za salesiánské dílo v zemi a snažili se pomáhat salesiánům v jejich práci
 • novoroční a další „pohodová“ setkání – neformální, zábavná, hravá setkání
 • pravidelná "spolča" - setkání mládeže z Kazanlaku a setkávání s rodiči dětí, se kterými salesiáni pracují
 • velice důležitá je v Bulharsku právě osobní báze vztahů – tím, že se zde pracuje s menším počtem lidí, je umožněn intenzivnější kontakt a také spolupráce s rodiči dětí, které jezdí se salesiány na různé akce

Prázdninové akce

 • tábory pro kluky a holky
 • tábory pro starší
 • puťáky
 • pracovní tábory
 • tábory pro rodiče

Správa farnosti

 

STARÁ ZAGORA

stara zagora

Činnost ve Staré Zagoře má již delší trvání, ale až do února 2008 sestávala pouze z práce ve farnosti a pravidelného setkávání mládeže. V roce 2008 se ale část kazanlacké komunity přesunula do Staré Zagory a začala zcela nové dílo, které je od toho kazanlackého značně odlišné, už jen proto, že je zaměřené především na romskou komunitu, která čítá ve Staré Zagoře kolem 15 tisíc lidí. Jaké jsou tedy hlavní oblasti činnosti místních salesiánů?

Činnost v romské čtvrti

 • v současnosti zde salesiáni mají oratoř, kde si děti mohou zahrát různé hry, salesiáni je učí náboženství, kromě toho také organizují kroužky (kytara, tvořivost) a doučování, které je zde hodně potřebné
 • jsou organizovány různé výlety a víkendové akce
 • o prázdninách v minulém roce poprvé proběhly dva týdenní tábory pro menší děti
 • do budoucna se plánuje založení mateřské školky pro místní děti – momentálně je projekt ve stádiu hledání pozemku, na kterém by se mohlo začít stavět – bude tedy třeba ještě hodně práce, aby se projekt uskutečnil 

Správa farnosti

 • administrace farnosti
 • práce s mladými - pravidelná spolča mladých a také setkávání mladých manželů

KALITINOVO

Od roku 2011 jsme začali navštěvovat vesnici Kalitinovo, která je vzdálena deset kilometrů od Staré Zagory. Zde se setkáváme dvakrát týdně s asi třiceti dětmi. V pátek vyučujeme kytaru a v sobotu zde probíhá katecheze s hrami. Město Stará Zagora nám dává zde dává k dispozici místnost na setkávání. Mladí z Kalitinova se účastní i našich táborů a dojíždí i na společenství mladých každý pátek do Staré Zagory.

DSCN7352

Další zprávy z bulharské misie si můžete přečíst na těchto stránkách.

Zde se můžete dovědět více o vzniku celého díla.