Cagliero 11

"Cagliero 11" je dvoustránkový zpravodaj o tom, co dělají salesiáni v misiích v různých státech. Vychází každý měsíc a vydává jej hlavní rádce pro misie od ledna 2009. V současné době jím je argentinskyý salesián P. Guillermo Basanes, byvaly misionar v Angole a Regionalni radce pro Afriku a Madagascar 2008-2014. "Cagliero 11" vychází v různých světových jazycích a je překládán i do češtiny.

Proč?

Cílem "Cagliera 11" je motivovat k tomu, abychom alespoň jednou za měsíc vzpomněli i v modlitbě na všechny misionáře. Myšlenka na ně zároveň připomíná, že i my všichni máme být „misionáři mezi mladými“.

Kdo byl Giovanni Cagliero?

Giovanni Cagliero (1838 - 1926) byl mezi prvními čtyřmi lidmi, kteří přijali pozvání od Dona Boska v roce 1854 založit salesiánskou společnost. Zároveň byl vybrán jako vůdčí osobnost první misijní výpravy do Argentiny, která se uskutečnila 11. listopadu 1875. Právě proto byl tento měsíčník pojmenován Cagliero 11.

Pro Bulharské misie zazpívá Pavel Helan

Vydáno: 14. srpna

Plakát_Koncert_Bulharsko_slider

Přijďte vychutnat babí léto s kulturou 9. září 2018 do Denisových sadů v Brně!

Pojďte během postu hledat Poklad...

Pojďte během postu hledat Poklad...

Vydáno: 8. února

Středisko: Salesiáni v Bulharsku

...Nepotřebujete kufr ani pas. Pouze odhodlání vytrvat. Pojďte s námi vytvořit duchovní společenství spolu s našimi misionáři v Bulharsku. Pomůžete jim nést Boží světlo chudým rodinám v Bulharsku tím, že se za ně budete 40 dní modlit a když si něco odřeknete, můžete ušetřené peníze vložit do truhly. 

 

Na cestě budete potkávat i oázy: Na každou postní neděli je připravena jedna kartička, která přiblíží něco z toho, co se v Bulharsku dělá nebo představí lidi, kteří v Bulharsku působí, a zároveň poskytne námět k modlitbě.

 

Pomůckou pro hledače pokladů jsou papírové vystřihovánky ve formě dřevěných truhliček. Peníze, které ušetříte, můžete vložit do své "truhly pokladů". Všichni poctiví hledači na neděli Zmrtvýchvstáni najdou Poklad. 

Bulharský zpravodaj - prosinec 2017

Bulharský zpravodaj - prosinec 2017

Vydáno: 16. prosince 2017

Středisko: Salesiáni v Bulharsku

Adventní Bulharský zpravodaj s ještě neadventními tématy: Seznámí Vás s novými dobrovolníky, posuny na stavbě, a hlavně s naším novým knězem Donborem. Samozřejmě se spoustou fotografií.

Tábor pro bulharské kluky

Tábor pro bulharské kluky

Vydáno: 21. července 2017

Středisko: Salesiáni v Bulharsku

Bojovky, putování, táboráky, hry i litugire... prohlédněte si fotoreportáž z letního tábora pro bulharské kluky v Karandile, na Staré Planině v Bulharsku.

AKSANTI 2017

AKSANTI 2017

Vydáno: 18. června 2017

Středisko: Sadba

A je to tady. 20 mladých lidí bylo v neděli slavnostně vysláno do devíti zemí světa pomáhat chudým dětem a mládeži.

Cagliero 11 - únor 2017

Cagliero 11 - únor 2017

Vydáno: 10. února 2017

Středisko: Sadba

"Ale moje největší radost pochází z jistoty, že jsem neustále milován Tím, který mě povolal, abych se stal salesiánem misionářem u Bororů. Tato jistota víry mě motivuje každý den ke konání dobra mým domorodým bratřím a sestrám."

Cagliero - prosinec 2016

Cagliero - prosinec 2016

Vydáno: 12. prosince 2016

Středisko: Sadba

"Kde se Bůh narodil, tam se rodí naděje. On přináší naději. Tam, kde se narodil Bůh, rodí se mír. A kde se rodí mír, není již prostor pro nenávist a válku."

Cagliero - říjen 2016

Cagliero - říjen 2016

Vydáno: 11. října 2016

Středisko: Sadba

\"Když jsem byl novicem na Monte Oliveto (Itálie), stal jsem se vedoucím misijní skupiny. Tehdy jsem zatoužil, abych mohl pracovat jako salesián u národu, které nikdy neslyšely o Ježíši a jeho učení.\"

Cagliero - červenec 2016

Cagliero - červenec 2016

Vydáno: 24. července 2016

Středisko: Sadba

\"Lidstvo tak potřebuje evangelium, zdroj radosti, naděje a pokoje. Přednost má evangelizace, protože misijní činnost je stále největší výzvou pro církev. A “jak si přeji najít - a to i pro vás - slova, tak aby se podpořilo evangelizační úsilí – vroucnější, radostnější, velkorysé, odvážné, plné lásky a hloubky a nakažlivé životem!” (Evangelii Gaudium, 261).\"

 

Cagliero 11 - červen 2016

Cagliero 11 - červen 2016

Vydáno: 10. června 2016

Středisko: Sadba

\"V Božím milosrdenství nalézají všechny naše neduhy uzdravení. Jeho milost opravdu nezná vzdálenosti, setkává se se všemi formami chudoby a osvobozuje svět od tolika druhů otroctví. Milosrdenství touží dotknout se každé rány a léčit ji.\"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7