Duchovní akce

Do programu salesiánské činnosti patří mino jiné i různé duchovní obnovy a duchovní cvičení.

Tyto aktivity mají svoji zvláštní hodnotu, protože poskytují možnost navázat hlubší vztahy, prožít intenzivní zážitky, případně se zabývat delší souvislý čas nějakou problematikou, a tak přispět k rozvoji osobnosti účastníků.

  • Podrobnosti o duchovních obnovách pro kluky a mladé muže.
  • Setkání se salesiány představuje prostor pro kontakt mladých mužů se salesiány-řeholníky. Zpravidla se uskutečňuj dvakrát do roka - v zimě a o letních prázdninách.

Více informací

  • Přemýšlíte, kterým směrem se v životě vydat? Přijeďte na setkání věnující se tomuto tematu. více informací