Celostátní setkání salesiánských animátorů

11. - 13. 11. 2016 Brno – Žabovřesky

 

Pro účastníky: brožura ke stažení zde

 

Cena 350,-

Přihlášky budou k dispozici přes ředitele středisek, případně koordinátory animátorů.

Uzávěrka přihlášek do 18. 10. 2016

CSSA 2016


PROGRAM

Sobota dopoledne:

Hlavní přednáška - F. X. Blaha: O rozhodování a rozlišování v našem životě

  •  Jak si vytvořit v našem duchovním životě prostor k rozlišování
  •  Podle čeho se rozhodovat a podle jakých kritérií rozlišovat
  •  K čemu je dobré duchovní doprovázení a jak ho co nejlépe využít

 

WORKSHOPY

 

1. Biblický workshop

Hledání odpovědi na to čemu v bibli nerozumím a toho, jak si z bible udělat každodenního společníka

2. Jak připravit slůvko

Jak najít myšlenku a proměnit ji v příběh

3. Modlíme se s dětmi

Jak připravit modlitbu s dětmi a jak uvádět děti do modlitby

4. Osobní modlitba

O způsobech, jak se v modlitbě setkat s Bohem i sám se sebou

5. Sebepoznání

O vytváření mapy našeho vlastního života, která nám může ukázat, kam dál

6. Svátost smíření

Jak překonávat těžkostí se svátostí smíření najít v ní cestu k duchovnímu rozvoji

7. Krize víry

Jak přežít dobu, kdy Bůh se zdá být daleko a nic nedává smysl

8. Svědectví o povolání

Zpráva o cestě, které už jiní kus ušli

9. Tvořivý workshop

O vyjadřování se barvami

10. Rozhodování a rozlišování

Pokračování v tématu hlavní přednášky o umění se rozhodovat

11. Taneční workshop

O vyjadřování se pohybem

12. Kde začíná dospělost

aneb jak se odpoutat od rodičů a žít svůj život

13. Sport

Pro ty, kdo si potřebují vyčistit hlavu

 

Sobota odpoledne: Městská hra

Neděle dopoledne: Bohoslužba s farností