Půjdem spolu do Betléma

Adventní kalendářRok 2017 je rokem, kdy si salesiáni připomínají 90 let od příchodu do ČR. Proto salesiáni budou i hlavními protagonisty této adventní aktivity, která je určena všem členům Salesiánské rodiny a jejím příznivcům.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

O co jde:

  • Ze všech salesiánů (přítomných na setkání s hlavním představeným ve Fryštáku) jsme vylosovali na každý den adventu jednoho.
  • Napsali jsme mu email, ve kterém byl požádán, aby se v den, na který byl vylosován, modlil zvláštním způsobem za Salesiánskou rodinu. Zároveň nám poslal nějaké své motto.
  • Salesiánská rodina (a samozřejmě i všichni ostatní) je požádána, aby se (vylosovaný den) modlila za tohoto svého spolubratra.
  • Vylosovaní salesiáni budou pak reprezentovat Salesiánskou rodinu cestou do Betléma.

Každý den se zde objeví nový salesián.

Každý den zde můžete najít někoho, kdo se za vás modlí a vy se můžete modlit za něj.

Každý den můžeme touto modlitbou být blíže Betlému.

 

 

Václav jde do BetlémaVáclav Jiráček14. 12. Václav Jiráček

"Nohama na zemi a srdcem v nebi :)"

 

 

 

 

Petr jde do BetlémaPetr Kalas13. 12. Petr Kalas

„… jsem přesvědčen, že nejhlubším a nejpevnějším základem morálky - stejně jako všech náboženství - je vděčnost.“

(Prof. Jan Sokol)

 

 

Radek jde do BetlémaRadek Gottwald12. 12. Radek Gottwald

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce."

(Jan 15,1-2)

 

 

Petr jde do BetlémaPetr Kopřiva11.12. Petr Kopřiva

"Aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil."

 

 

 

 

Jaroslav jde do BetlémaJaroslav Němec10. 12. Jaroslav Němec

"Skrze Něho, s Ním a v Něm...."

Datum 10. 12.  je pro mě krásný den, protože jsem byl v Berlíně v roce 1988 vysvěcen na jáhna kardinálem Meisnerem. Bylo to večer v 18 hod. Ráno 11. 12.v 6 hod. nás vysvětil na kněze a po snídani okamžitě domů, aby nás nevypátrala Stasi.

Karel jde do BetlémaKarel Petráš 9. 12. Karel Petráš

"Maria, Pomocnice křesťanů, děkuji Ti za vítězství."

 

 

 

 

Pavel jde do BetlémaPavel Caha8. 12. Pavel Caha

"Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru, jako skutečně spravedlivý a svatý."

(Ef 4,23-24)

 

 

Petr jde do BetlémaPetr Boštík7. 12. Petr Boštík

"Jestliže já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad."

(Jan 13,14-15)

 

 

Luboš jde do BetlémaLuboš Laža 6. 12. Luboš Laža (Indy)

Žalm 42

(Jako laň dychtí po bystré vodě)

 

 

 

Josef jde do BetlémaJosef Klinkovský5. 12. Josef Klinkovský

"Vím, co v životě hledám, ale vůbec si nejsem jistý, že jsem to našel." (U2)

 

 

 

 

Jakub jde do BetlémaIMG_84204. 12. Jakub Švanda

"Prožít - užít - dát." Pan Werich má krásnou definici života. Totiž, že si všiml, že život stojí, stál a vždycky bude stát za to, aby ho člověk dožil. Ono se s ním totiž nic jiného dělat nedá. Mám pana Wericha rád ale tady s ním musím nesouhlasit. Dá se nejen dožít, ale prožít, užít a dá se život i darovat.

 

František jde do BetlémaFrantišek Kunetka3. 12. František Kunetka

"To, co v liturgii slavíme, vyjadřuje to, co věříme (lex orandi – lex credendi). Ale to, jak liturgii slavíme, je odrazem toho, jak věříme, tedy jak žijeme (ars celebrandi – ars vivendi)."